Dotyczy kierunku studiów:

 1. Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia

 

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 2. Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia
 3. Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia
 4. Zdrowie publiczne, studia pierwszego stopnia
 5. Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Położnictwo, studia pierwszego stopnia
 2. Położnictwo, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Filologia rosyjskastudia pierwszego stopnia
 2. Położnictwo, studia pierwszego stopnia
 3. Położnictwo, studia drugiego stopnia

  

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 2. Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia
 3. Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia
 4. Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Położnictwo, studia drugiego stopnia


Dotyczy kierunków studiów:

 1. Filologia angielska, studia pierwszego stopnia

 

 

Dotyczy kierunku:

 1. Informatyka, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia
 2. Instrumentalistyka, studia pierwszego stopnia
 3. Położnictwo, studia pierwszego stopnia
 4. Położnictwo, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Administracja, studia pierwszego stopnia
 2. Biologia, studia pierwszego stopnia
 3. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia
 4. Filologia angielska, studia pierwszego stopnia
 5. Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 6. Grafika, jednolite studia magisterskie
 7. Inżynieria materiałowa, studia pierwszego stopnia
 8. Inżynieria materiałowa, studia drugiego stopnia
 9. Jazz i muzyka rozrywkowa, studia pierwszego stopnia
 10. Kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie
 11. Lingwistyka stosowana, studia pierwszego stopnia
 12. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia
 13. Ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia
 14. Ochrona środowiska, studia drugiego stopnia
 15. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia
 16. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia
 17. Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia
 18. Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia
 19. Politologia, studia drugiego stopnia
 20. Ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia
 21. Rolnictwo, studia pierwszego stopnia
 22. Rolnictwo, studia drugiego stopnia
 23. Systemy diagnostyczne w medycynie, studia pierwszego stopnia
 24. Sztuki wizualne, studia pierwszego stopnia
 25. Sztuki wizualne, studia drugiego stopnia
 26. Technologia żywności i żywienie człowieka, studia pierwszego stopnia
 27. Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia
 28. Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia
 29. Zdrowie publiczne, studia pierwszego stopnia
 30. Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia

 

 

Dotyczy kierunku:

 1. Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie

 

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia
 2. Lingwistyka stosowana, studia drugiego stopnia