Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie przyznania miejsca w domach studenckich UR w roku akademickim 2022/2023

12.09.2022 r. Komisja ds. Domów Studenckich podjęła decyzje w sprawie przyznania miejsca w Domach Studenckich UR dla wniosków złożonych do 12.09.2022 r..

Informujemy, że:

  • wszyscy studenci, którzy, do dnia 12.09.2022 r., wnioskowali o przyznanie miejsca w pok. 1 ,2 lub 3-osobowym, i mieli potwierdzoną rezerwację w wybranym Domu Studenckim uzyskali pozytywną decyzję w sprawie przyznania miejsca w Domu Studenckim UR;

 

Kwaterowanie w Domach Studenckich będzie odbywać się od 30 września. Szczegółowe informacje u kierowników poszczególnych Domów Studenckich.

 

HARMONOGRAM KWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Dom Studencki Laura:

30.09.2022 r. (piątek) w godz. 11:00 - 17:00

01.10.2022 r. (sobota) w godz. 11:00 - 19:00

02.10.2022 r. (niedziela) w godz. 11:00 - 19:00

03.10.2022 r. (poniedziałek) w godz. 8:00 - 15:00

04.10.2022 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 15:00

 

Dom Studencki Hilton i Merkury:

30.09.2022 r. (piątek) - godz. 9:00 -13:00

01.10.2022 r. (sobota) - godz.13:00 - 17:00

02.10. 2022 r. (niedziela) - godz.13:00 - 18:00

03.10.2022 r. (poniedziałek) - godz.9:00 - 13:00

 

Dom Studencki Olimp:

30.09.2022 r. (piątek) - godz. 9:00 - 14:00

01.10.2022 r. (sobota) - godz. 10:00 - 14:00

02.10.2022 r. (niedziela) - godz. 10:00 - 14:00

03.10.2022 r. (poniedziałek) - godz. 9:00 - 14:00

 

Student ma obowiązek zakwaterowania się w DS. w  terminie do 3 października danego roku akademickiego lub do 7 dni od daty przekazania informacji o przyznaniu miejsca w DS.

 Niezakwaterowanie się w wyznaczonym terminie skutkuje utratą prawa do zamieszkania w DS. zgodnie z decyzją KDS,  zgodnie
z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
§ 39 pkt 6.

Osoba posiadająca prawo do zakwaterowania, aby dokonać zakwaterowania w Domu Studenckim zobowiązana jest okazać dowód osobisty lub legitymację studencką oraz przedłożyć 1 fotografię celem wydania Karty Mieszkańca.


Rezerwacje pokoi w Domach Studenta prowadzone są osobiście lub telefonicznie, w godzinach: 8.00- 14.00

DS FILON , ul. Cicha 2, tel. 17 872 34 32
DS LAURA , ul. Cicha 4, tel. 17 872 24 00
DS OLIMP, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 872 26 01
DS MERKURY I HILTON, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. 17 861 40 04

Osoby, które wykwaterowały się, a uiściły opłatę rezerwacyjną, automatycznie mają zapewnione miejsce w domu studenckim w przyszłym roku akademickim.


 

Zarządzenie nr 89 Rektora UR w z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich UR w okresie 1.07.2021-30.09.2021 r.

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora UR z dnia 7.09.2020 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego w okresie od 1.10.2020 r. do 30.06.2021 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 90 - wysokość opłat

  • opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenckich UR uiszcza się na indywidualne subkonta studentów, które znajdują się na platformie „Wirtualna Uczelnia”. Nie należy wpłacać opłat za pobyt w DS.-ach na ogólne konto Uczelni!
  • osoby niebędące studentami UR proszone są o kontakt z pracownikiem administracji  domu studenckiego w celu otrzymania indywidualnego subkonta do wpłat.