Ogłoszenia

 

Zarządzenie nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego w trakcie epidemii COVID-19

 

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora UR z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie domach studenckich UR

Wysokości opłat

 

  • opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenckich UR uiszcza się na indywidualne subkonta studentów, które znajdują się na platformie „Wirtualna Uczelnia”

  Nie należy wpłacać opłat za pobyt w DS.-ach na ogólne konto Uczelni!

 

  • Osoby niebędące studentami UR proszone są o kontakt z pracownikiem administracji  DS.-ów w celu otrzymania indywidualnego subkonta do wpłat.

Można to zrobić osobiście (DS. „Merkury” pokój nr 7) lub mailowo na adres [email protected]

 

Terminy kwaterowania w Domu Studenta: „Merkury" i „Hilton"

Kwaterowanie w dniach 29-30 września 2020 r., w godzinach: 9.00- 15.00 - preferowani studenci I-go roku studiów;

Kwaterowanie pozostałych roczników: 1-2 października, w godzinach - 9:30 - 15:00

Każdy z mieszkańców DS. jest zobowiązany pobrać na recepcji oświadczenie dotyczące. COVID-19, wypełnić czytelnie i dopiero wówczas udać się do pomieszczenia Nr 7 - KASA  w DS. „Merkury”, celem zakwaterowania.

 

Terminy kwaterowania w Domu Studenta „Olimp":

29 września (wtorek), w godzinach 8.00-15.00

30 września (środa), w godzinach 8.00-15.00

1 października (czwartek), w godzinach 8.00-15.00

2 października (piątek), w godzinach 8.00-15.00

 

 

Wszyscy studenci, dokonujący zakwaterowania w domach studenckich, maja obowiązek:

- zdezynfekować dłonie (dozowniki są przy wejściach do DS.);

- zasłonić nos i usta przy pomocy maseczki lub przyłbicy;

- zachować bezpieczny dystans w kolejce do zakwaterowania  - 1,5 m od innych osób

- nie grupować się;

- dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób;

- poddać się pomiarowi temperatury ciała na prośbę obsługi DS.

- po zakwaterowaniu zachować wszelkie środki bezpieczeństwa zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Sanepid;

- stosować się do zasad i przepisów oraz obostrzeń obowiązujących w stanie pandemii.

 

 


 

Rezerwacje pokoi  prowadzone są telefonicznie, w godzinach: 8.00- 14.00

DS FILON , ul. Cicha 2, tel. 17 872 34 32
DS LAURA , ul. Cicha 4, tel. 17 872 24 00
DS OLIMP, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 872 26 01
DS MERKURY I HILTON, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. 17 861 40 04

Osoby, które wykwaterowały się, a uiściły opłatę rezerwacyjną, automatycznie mają zapewnione miejsce w domu studenckim w przyszłym roku akademickim.