Zgłaszanie uwag i sugestii do planu działań HR

 

Pracownicy oraz doktoranci UR mogą zgłaszać swoje autorskie propozycje działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postepowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na UR. Propozycję wraz z opisem merytorycznym zgłaszanego działania lub uwagi dotyczące aktualnego planu działań prosimy kierować do jednej z następujących osób: 

 

Pani Prof. dr hab. Idalii Kasprzyk, Przewodniczącej Zespołu ds.  Monitorowania Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

[email protected] 

 

Pana dr hab. Macieja Wnuk, prof. UR - Przewodniczącego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim 

[email protected] 

 

Pani dr hab. Elżbiety Rokosz, prof. UR - Koordynator Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim 

[email protected]