Doradztwo zawodowe

 

Doradcy zawodowi dla pracowników naukowych w UR:

(spotkanie możliwe po uprzednim ustaleniu terminu via e-mail)

 

Doradztwo ds. awansowania i rozwoju indywidualnej kariery naukowej 
Pełnomocnik ds. Nauki
prof. dr hab. Marek Koziorowski
Doradztwo w zakresie składania projektów badawczych
Ewa Przybyszewska (DNiP)
e-mail: [email protected]
Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej i transferu wiedzy
dr Wioletta Paśko

 

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH:

Prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - przewodnicząca zespołu
e-mail: [email protected]
telefon: 17 851 85 30

 

dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR
e-mail: [email protected]
telefon: 17 785 48 29

 

prof. dr hab. inż. Ewa Czyż
e-mail: [email protected]
telefon: 17 785 48 29

 

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR
e-mail: [email protected]
telefon: 17 872 16 19

 

dr hab. Anna Lewińska, prof. UR
e-mail: [email protected]
telefon: 17 851 86 09

 

dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
e-mail: [email protected]
telefon: 17 851 85 95

 

prof. dr hab. Antoni Szczurek
e-mail: [email protected]   
telefon: 17 851 85 75

 

mgr Dorota Rączka-Laska
e-mail: [email protected]
telefon: 17 851 85 27

 

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

Nauki medyczne

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz
e-mail: [email protected]
tel.: 17 851 6807 lub 17 851 6808

 

Nauki o zdrowiu

 

dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR
e-mail: [email protected]
tel.: 17 851 89 65

 

Nauki o kulturze fizycznej

 

dr hab. Paweł Król, prof. UR
e-mail: [email protected]
tel.: 17 872 19 90

 

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

dr Jarosław Kinal
e-mail: [email protected]
telefon: 17 872 1301

 

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR - email: [email protected]
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR - email: [email protected]
prof. dr hab. Roman Pelczar - email: [email protected]

DOKTORANCI:

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
e-mail [email protected]
telefon +48 872 1102