Zaproszenie do udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 8

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

zaprasza  do  udziału w rokowaniach dotyczących  sprzedaży  lokalu użytkowego nr 2  o powierzchni 83,09 m²    położonego w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie.

 

Przedmiotem  rokowań jest ustalenie nabywcy i ceny za oferowany do sprzedaży lokal użytkowy  położony na parterze budynku  przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie.  Lokal składa się  z czterech pomieszczeń w układzie amfiladowym z dwoma wejściami. Budynek w którym mieści się lokal wpisany jest do księgi wieczystej  nr RZ1Z/0087741/5.

Cena wywoławcza wynosi  210.000,00 zł.

Na sprzedaż tego lokalu Uniwersytet Rzeszowski zamieszczał ogłoszenia o przetargach nieograniczonych, ustnych w następujących terminach:

I przetarg – 14.12.2015

II przetarg – 20.01.2016

III przetarg -  07.03.2016

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:

  1. Wpłata kaucji gwarancyjnej w wysokości 5.000,00 zł na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego w banku PBS O/Rzeszów , nr konta 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001. Kopię dowodu wpłaty kaucji  należy dołączyć do pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.
  2. Uczestnikiem rokowań może być osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zgłoszenia udziału w rokowaniach  należy składać w zamkniętych kopertach  w terminie do 25 kwietnia 2016 pod adres: Uniwersytet Rzeszowski , Dz. Organizacyjno – Prawny, 35-959 Rzeszów , Al. Rejtana 16C. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać : imię ,nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenia że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę  nabycia nieruchomości.
  3. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań – 29 kwietnia 2016, godzina 10.00, pokój nr 21 w budynku  A1 przy Al. Rejtana 16C w Rzeszowie.
  4. Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo  odwołania lub zamknięcia rokowań bez  wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowy opis nieruchomości do zbycia oraz Regulamin i szczegółowe warunki rokowań  zamieszczono na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego: http//ur.edu.pl , zakładka
„zamówienia publiczne”.