Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Uniwersytet Rzeszowski

z siedzibą przy ul Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

ogłasza przetarg ustny nieograniczony