Oferta sprzedaży samochodu Ford Mondeo

OGŁOSZENIE

 

Uniwersytet Rzeszowski 35-959 Rzeszów ul.16C

 

sprzeda w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego samochód:

                         

Lp. marka typ                           rok prod.       przebieg          nr rej.       cena wywoławcza
1. Ford Mondeo 1.8                       2005 214000 RZ50173 13000,-PLN

 

Oględzin  samochodu można dokonać  w Rzeszowie ul. Robotnicza 5.

       Oferty z proponowaną ceną należy złożyć w  Rejonie Administracyjnym Zalesie w Rzeszowie ul. M. Ćwiklińskiej 2 w budynku „DS. Merkury” p. nr 1 .

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta przy tej samej cenie ofertowej lub unieważnienie przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017  8614003, oraz na stronie www.otomoto.pl   nr. ogłoszenia C31867288