Oferta sprzedaży aluminiowych ram okiennych

OFERTA SPRZEDAŻY

z dnia 16 grudnia 2013

 

Uniwersytet Rzeszowski  oferuje do sprzedaży aluminiowe ramy okienne , zdemontowane z budynku przy ul. Rejtana, o wymiarach 3 x 5,60 mb w ilości 13 sztuk. Cena wywoławcza:

 

·         Za ramę z kompletnym oszkleniem  - 700 zł brutto

 

·         Za ramę z uszkodzonym oszkleniem - 550 zł brutto

 

Oferty należy składać w terminie do 31 grudnia 2013 pod adresem: Uniwersytet Rzeszowski, Dz. Administracji, 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16C lub mailem: sekadm@univ.rzeszow.pl

O wyborze oferenta decyduje najkorzystniejsza cena.

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem – (17) 851 85 05.