Budowlane

ZP/UR/112/2020 ROZBUDOWA, NADBUDOWA I MODERNIZACJA CZĘŚCI B BUDYNKU GŁÓWNEGO A1 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PRZY Ul. REJTANA 16C W RZESZOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN

Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12:00

NOWY Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2020 r. o godz. 12:00

Nowy Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2020 r. o godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert (poprawiona)

Informacja z otwarcia ofert

 

ZMIANY DOKUMENTACJI / WYJAŚNIENIA:

  1. Wyjaśnienia treści Siwz Nr 1 z dnia 24.07.2020 r.
  2. Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści Siwz z 24.07.2020r
  3. Załącznik nr 2 do wyjaśnień treści Siwz z 24.07.2020r
  4. Załącznik nr 3 do wyjaśnień treści Siwz z 24.07.2020r
  5. Zmiana ogłoszenia Nr 1 z dnia 24.07.2020 r.
  6. Zmiana treści Siwz nr 1 z dnia 24.07.2020 r.

 

  1. Wyjaśnienia treści Siwz Nr 2 z dnia 30.07.2020 r.
  2. Zmiana ogłoszenia Nr 2 z dnia 30.07.2020 r.
  3. Zmiana treści Siwz nr 2 z dnia 30.07.2020 r.
  4. Załącznik nr 1 do zmiany treści Siwz z 30 .07.2020r - A-19 Opis warstw przegród budowlanych (aktualny)

 

       Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 3 z dnia 04.08.2020 r.

 

 

 

 

Informacja o dodatkowym terminie wizji lokalnej - 23.07.2020 r. o godz. 10:30

Informacja o wizji lokalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Projekt budowlany - Załącznik nr 2 do SIWZ cz.1

Projekt budowlany - Załącznik nr 2 do SIWZ cz.2

Projekt wykonawczy - Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 1

Projekt wykonawczy - Załącznik nr 3 do SIWZ cz.2a

Projekt wykonawczy - Załącznik nr 3 do SIWZ cz.2b

Projekt wykonawczy - Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 3

Projekt wykonawczy - Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 4

Przedmiar robót - Załącznik nr 4 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz osób- Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz robót - Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie (warunki udziału/brak podstaw do wykluczenia) - Załącznik nr 9 do SIWZ

Oświadczenie (grupa kapitałowa) - Załącznik nr 9.1 do SIWZ

wstecz