Dostawa

ZP/UR/66/2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na Sprzedaż i dostawę oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ZP/UR/66/2020 INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  w postępowaniu na Sprzedaż i dostawę oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

wstecz