Dostawa

ZP/UR/62/2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na Sprzedaż i dostawę oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ZP/UR/62/2020 INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY w postępowaniu na Sprzedaż i dostawę oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

wstecz