Dostawa

ZP/UR/38/2020 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organi

ZP/UR/38/2020 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

wstecz