Hala nr 14, Budynek B4 ul. Hoffmanowej 25

Lokalizacja:

Hala Sportowa nr 14 znajdująca się w dyspozycji Kanclerza UR, usytuowana na parterze budynku B4 przy ul. Hoffmanowej 25

Pojemność:

W zależności od charakteru przeprowadzanych zajęć

Powierzchnia:

535,78 m²

Wyposażenie:

stałe wyposażenie Sali bez sprzętu sportowego

Kontakt:

tel.: +48 17 872 17 51e-mail: swfir@ur.edu.pl