Kontakt

 
 
General information
 
Maciej Ulita, PhD
Chancellar
T: 0048 872 11 01
M: 0048 601 199 880

 

Pełnomocnicy Prorektorów ds. Współpracy z Zagranicą / Vice-Rectors’ Plenipotentiaries for International Cooperation

 

Kolegium Nauk Humanistycznych / College of Humanities

dr Jarosław Kinal
e-mail: jkinal@ur.edu.pl

 

Kolegium Nauk Społecznych / College of Social Sciences

dr Dorota Semków
e-mail: dsemkow@ur.edu.pl

 

Kolegium Nauk Medycznych / Medical College

mgr Aneta Radaczyńska
e-mail: aradaczynska@ur.edu.pl

mgr Bożena Kamińska
e-mail: cm@ur.edu.pl