Stowarzyszenie Przyjaciół UTW

"Seniorze ! Bądź aktywnym mieszkańcem swojego miasta!"

Zadanie publiczne „Seniorze! Bądź aktywnym mieszkańcem swojego miasta!”, dofinansowane z budżetu Miasta Rzeszowa na podstawie umowy nr 96/2023/PS z dnia 14 sierpnia 2023 r.

We współdziałaniu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW oraz UTW-UR rozpoczynamy realizację kolejnego projektu, dofinansowanego z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Spotkanie inaugurujące projekt zostanie zorganizowane we wtorek 26.09.2023r. jako „Dzień Otwartych Drzwi” pod hasłem: „Seniorze! Bądź aktywnym mieszkańcem swojego miasta!” Na wydarzenie złożą się:

- informacja o celach projektu i zakresie zaplanowanych działań,

- prelekcja na temat rezultatów działania „Seniorzy aktywni razem ”,

- występ Chóru UTW-UR „Cantilena”,

- prelekcja funkcjonariusza Policji na temat cyberbezpieczeństwa,

- wystąpienie Rzecznika Prasowego NFZ z informacjami o działaniach służby zdrowia na rzecz seniorów,

- przygotowana w holu głównym UR przy ul. Rejtana 16C ekspozycja plansz informacyjnych o rodzajach aktywności dostępnych dla słuchaczy UTW-UR,

-  przygotowana w holu głównym UR przy ul. Rejtana 16C wystawa prac fotografii artystycznej Klubu fotografii UTW-UR oraz wystawa prac malarskich Klubu malarstwa UTW-UR. W holu głównym znajdą się także stoiska z zakresu porad medycznych, dietetyki, rehabilitacji itp. Prezentację proponowanych seniorom różnych rodzajów aktywności urozmaici catering dostosowany dla osób w wieku senioralnym.

Ponadto w ramach projektu „Seniorze! Bądź aktywnym mieszkańcem swojego miasta!” przewidziano następujące działania:

1.Bezpieczeństwo technologiczno–cybernetyczne. Zajęcia zaplanowano od 15.09.2023r. do 30.11.2023r., dla 2-ch grup po 12 osób; 20 godzin dla każdej grupy. Wykłady i warsztaty przeprowadzi mgr inż. Adrian Kruba. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem własnych laptopów oraz smartfonów uczestników (koordynuje kol. Irena Fabiańska).

2.Profilaktyka zdrowego trybu życia i sposobu odżywiania w ograniczaniu i zapobieganiu miażdżycy. Zaplanowano warsztaty kulinarne w 2-ch grupach po 10 osób wraz z wykładem o znaczeniu zdrowego żywienia w przeciwdziałaniu miażdżycy. (koordynuje kol. Bogusława Bednarz).

3.Zajęcia prozdrowotne mające na celu zwiększenie ogólnego dobrostanu psychicznego i fizycznego seniorów. Zaplanowano zajęcia w 2-ch grupach po 10 osób w każdej z grup o innym zakresie: grupa I - joga, grupa II - ćwiczenia równowagi ciała i dna miednicy. (koordynuje kol. Kazimiera Rząsa).

4.Rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez zajęcia ze śpiewu - ćwiczenia emisji głosu dla członków chóru Cantilena.

5.Spotkanie podsumowujące przebieg projektu we wtorek w dniu 19 grudnia 2023 r.

Maria Suchy – Prezes SP UTW

wstecz