Stowarzyszenie Przyjaciół UTW

"Aktywny senior to zdrowszy senior!"

Projekt „Aktywny senior to zdrowszy senior”, dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie umowy nr 9/2023/PS. 

KOMUNIKAT NR 3/31.07.2023

Wystawa Klubu Malarstwa - Grupa I

W ramach realizacji projektu „Aktywny senior to zdrowszy senior”, dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie umowy nr 9/2023/PS z dnia 27 czerwca 2023, Grupa I Klubu Malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR zorganizowała wystawę przeglądową swoich prac w salach wystawowych Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, przy Rzeszowskiej Estradzie przy ul. Jagiellońskiej 24. Wernisaż wystawy odbył się w poniedziałek 31 lipca 2023 o godzinie 17.00. Wydarzenie zgromadziło grono 53 osób, w tym licznie przybyłych członków obu grup malarstwa UTW-UR, kolegów z klubu fotografii UTW-UR, a także sympatyków samych twórców. Powitania zebranych i otwarcia wernisażu dokonała pani Małgorzata Krużel reprezentująca Estradę Rzeszowską. Dokumentację fotograficzną ze strony RIK zapewniła pani Karolina Kapustyńska. Przebieg wydarzenia był także dokumentowany przez reporterów z portalu https://nowiny24.pl, gdzie ukazał się krótki materiał wideo, zawierający między innymi wywiad z Krystyną Pasternak, moderatorką Grupy I Klubu Malarstwa oraz krótką notatkę o wystawie. Przedstawiając zebranym podstawowe informacje o samej wystawie jak też o jej twórcach, Krystyna Pasternak przekazała również, że wernisaż został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Podziękowała także gospodarzom obiektu za udostępnienie powierzchni wystawowej seniorom, mimo że co do zasady Rzeszowski Inkubator Kultury wspiera przede wszystkim młodych twórców. Podkreśliła, jak wiele Grupa I zawdzięcza współpracy ze swoją merytoryczną opiekunką dr hab. Małgorzatą Drozd-Witek prof. UR. Obecna na wernisażu prezes Zarządu SP UTW w Rzeszowie Maria Suchy podziękowała Krystynie Pasternak za tak duże zaangażowanie w opracowanie oferty konkursowej, a później samą realizację projektu. W przygotowanie cateringu dla uczestników wernisażu zaangażowała się kol. Anna Leśniowska, a fotorelacje przygotowali Halina Cisak i Paweł Niemczak z Klubu Foto. Zdjęcia z wernisażu zostały także opublikowane na Instagramie RIK. Na zakończenie zebrani zostali zaproszeni na wernisaż Grupy II Klubu Malarstwa UTW-UR, który odbędzie się w tych samych salach w dniu 21 sierpnia br. o godz. 17.00.

Maria Suchy

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://nowiny24.pl/wystawa-malarstwa-uniwersytetu-trzeciego-wieku-z-rzeszowa-wideo/ar/c13-17766145&ved=2ahUKEwi5yejEyLuAAxVDJRAIHURMCdMQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3YSaSVMepvudgyk4BTl3yd

https://nowiny24.pl/wystawa-malarstwa-uniwersytetu-trzeciego-wieku-z-rzeszowa-wideo/ar/c13-17766145

 

wstecz