Stowarzyszenie Przyjaciół UTW

"Aktywny senior to zdrowszy senior"

Projekt „Aktywny senior to zdrowszy senior”, dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie                          na podstawie umowy nr 9/2023/PS.

KOMUNIKAT NR 17 / 13.11.2023

Wystawa poplenerowa Klubu Malarskiego Grupa II

Kontynuując działania w ramach projektu „Aktywny senior to zdrowszy senior” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - ROPS w Rzeszowie na podstawie umowy nr 9/2023/PS z dnia 27.06.2023, Grupa II Klubu Malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR przygotowała wystawę swoich prac, które powstały w trakcie warsztatów oraz podczas pleneru „RUDENKA 2023”. Wernisaż wystawy miał miejsce w WiMBP w Rzeszowie  przy ul. Sokoła 13 w czwartek, 9 listopada 2023 o godzinie 14.00. Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2023. Wydarzenie zgromadziło ponad 40 osób, w tym członków Klubu malarstwa UTW-UR, koleżanki z Klubu Pasjonatów UTW-UR, a także sympatyków samych twórców. Zebranych powitała pani Maria Jamróg – kierowniczka Filii Nr 10 WiMBP. Obecna także była pani Jolanta Jędryka – niestrudzona opiekunka Klubu Pasjonatów UTW-UR z ramienia WiMBP. Dziękując gospodarzom obiektu za udostępnienie powierzchni wystawowej seniorom, prezes SP UTW w Rzeszowie Maria Suchy przypomniała, że warsztaty, plener w Rudence oraz wernisaż wystawy zostały dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - ROPS w Rzeszowie. Kol. Ewa Wilska – kierownik Grupy II Klubu malarstwa UTW-UR opowiedziała o doświadczeniach z warsztatów, prowadzonych przez  dr Katarzynę Cwynar oraz z ostatniego pleneru w Rudence. Wypowiedź tę uzupełniła pani dr Katarzyna Cwynar, opiekunka Grupy II, która przybliżyła tematykę prezentowanych prac oraz w bardzo ciepłych słowach odniosła się do swojej współpracy z grupą seniorów – pasjonatów malarstwa. Wzbudzając powszechną wesołość, Ewa Wilska wręczyła koleżankom przygotowane własnoręcznie medale okolicznościowe, na których rewersie znalazła się pełna nazwa projektu „Aktywny senior to zdrowszy senior”! Prezentowane na wernisażu prace będą eksponowane w czasie podsumowania projektu „Aktywny senior to zdrowszy senior” w dniu 5 grudnia 2023 w holu UR przy ul. Rejtana 16 C. Piękne foldery z wystawy opracowała kol. Jadwiga Kowalik. Przebieg wydarzenia był dokumentowany między innymi przez reportera z portalu  https://nowiny24.pl/pl; https://rzeszow.naszemiasto.pl/rzeszow oraz redaktor Annę Leśniewską z Polskiego Radia Rzeszów. Reportaż z wernisażu został wyemitowany na portalu nowiny24.pl dnia 10 listopada 2023. Oglądając poszczególne obrazy, rozmieszczone na ścianach i sztalugach, uczestnicy wernisażu mogli skorzystać z cateringu przygotowanego przez członkinie Klubu. Wydarzenie jest równocześnie kolejnym działaniem, realizowanym przez Klub Pasjonatów UTW-UR w ramach współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. Serdecznie dziękujemy!

Maria Suchy

https://nowiny24.pl/wernisaz-wystawy-poplenerowej-aktywny-senior-to-zdrowszy-senior-w-rzeszowie-zdjecia-wideo/ar/c13-18059005

wstecz