Stowarzyszenie Przyjaciół UTW

"Aktywny senior to zdrowszy senior"

Projekt „Aktywny senior to zdrowszy senior”, dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie umowy nr 9/2023/PS.

KOMUNIKAT NR 16 / 13.11.2023

Warsztaty doskonalące techniki malarskie - Grupa I Klubu Malarstwa

W ramach projektu "Aktywny senior to zdrowszy senior" dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, na podstawie umowy nr. 9/2023/PS, odbyły się warsztaty doskonalące techniki malarskie Grupy I Klubu Malarstwa UTW-UR. Osobą  prowadzącą była dr hab. prof.UR  Małgorzata Drozd-Witek, a spotkania miały miejsce w Instytucie Sztuk Pięknych UR, w dniach: 8 i 29 września oraz 13 i 27 października 2023.

Spora część warsztatów była poświęcona tematyce pejzażu, w związku z wrześniowym plenerem. Pani Profesor przybliżyła nam twórczość Cézanne w tym względzie oraz innych bardziej współczesnych malarzy, zachęcając do podjęcia prób własnej interpretacji tematu pejzażu, idąc w kierunku abstrakcji, syntezy czy geometryzacji. Zaproponowała stworzenie "komputerowego  pejzażu", odchodzącego od realizmu. Niektórzy podjęli takie próby już na plenerze. Prace powstałe na plenerze były konsultowane i omawiane wspólnie na warsztatach.

Drugim tematem warsztatowym była martwa natura - wieloelementowa kompozycja ustawiona w pracowni, której wybrany fragment należało namalować, dokonując dość swobodnej interpretacji, ale w kolorystyce i charakterze jednej z pór roku, którą każdy uczestnik wylosował.

Oba warsztatowe tematy były ciekawe i nietypowe, wymagające innego spojrzenia i kreatywności, stanowiły dla całej grupy niemałe wyzwanie, a uwagi i rady Pani Profesor były bardzo pomocne.

Krystyna Pasternak, kierownik grupy I

wstecz