Stowarzyszenie Przyjaciół UTW

"Aktywny senior to zdrowszy senior"

Projekt „Aktywny senior to zdrowszy senior”, dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie umowy nr 9/2023/PS.

KOMUNIKAT NR 14/20.10.2023

Wystawa Klubu Malarstwa Grupa I

Realizując projekt „Aktywny senior to zdrowszy senior”, dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie umowy nr 9/2023/PS z dnia 27 czerwca 2023, Grupa I Klubu Malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR zorganizowała kolejną wystawę swoich prac. Tym razem były to obrazy, które powstały w trakcie pleneru „RUDENKA 2023”. Wernisaż, który miał miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sokoła 13, odbył się w czwartek, 19 października 2023 o godzinie 14.00. Wydarzenie zgromadziło 49 osób, w tym członków obu grup malarstwa UTW-UR, koleżanki z Klubu Pasjonatów UTW-UR, a także sympatyków samych twórców. Zebranych powitała pani Bożena Janda, dyrektor  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Obecne były także pani Maria Jamróg – kierowniczka Filii Nr 10 WiMBP oraz pani Jolanta Jędryka – opiekunka Klubu Pasjonatów UTW-UR z ramienia WiMBP. Dziękując gospodarzom obiektu za udostępnienie powierzchni wystawowej seniorom, prezes SP UTW w Rzeszowie Maria Suchy przypomniała, że plener w Rudence oraz wernisaż wystawy zostały dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Z kolei kol. Krystyna Pasternak – kierownik Grupy I kubu malarstwa UTW-UR opowiedziała pokrótce o doświadczeniach z ostatniego pleneru w Rudence, który dostarczył wielu inspiracji artystycznych, jak też przybliżył historię Bojków dzięki zwiedzeniu Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie. Pokazała także prezentację złożoną ze zdjęć, dokumentujących pracę Klubu – plenery, wystawy, jak też same obrazy. Do tej prezentacji włączyła się dr hab. prof.UR Małgorzata  Drozd–Witek, opiekunka Grupy I, która w bardzo ciepłych słowach odniosła się do swojej współpracy z grupą seniorów – pasjonatów malarstwa. Prezentowane na wernisażu prace będą także eksponowane w czasie podsumowania projektu „Aktywny senior to zdrowszy senior” w dniu 5 grudnia 2023 w holu UR przy ul. Rejtana 16 C.

Przebieg wydarzenia był dokumentowany między innymi przez reportera z portalu https://nowiny24.pl/pl; https://rzeszow.naszemiasto.pl/rzeszow oraz redaktor Annę Leśniewską z Polskiego Radia Rzeszów. Reportaż z wernisażu został wyemitowany na portalu nowiny24.pl dnia 20 października 2023 w Europejskim Dniu Seniora.

Oglądając poszczególne obrazy, rozmieszczone na ścianach i sztalugach, uczestnicy mogli skorzystać z cateringu, przygotowanego przez członkinie Klubu.

Maria Suchy

Link do wywiadu z dr hab. prof.UR M.Drozd-Witek w audycji red. A.Leśniewskiej w Radiu Rzeszów:

https://radio.rzeszow.pl/60769/malarskie-pasje-sluchaczy-utw-ur/

 

wstecz