O Nas

Filtruj wyniki

Pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych oraz niezmierzonej radości serca i pomyślności życiowej w zdrowiu!

Wznawiamy w środy o godz.15.00 w sali 234, p.II, bud. A-1 UR od 15 marca br.

UTW-UR pośredniczy w wydawaniu bezpłatnej "Ogólnopolskiej Karty Seniora".

15 lutego 2023 r. - podsumowanie I sem. roku akad. 2022/23.

Odbędzie się w środę 15 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w sali 226, p. II, bud. A-1 UR.

Dr hab. prof.UR Marta Wrońska "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie – fenomen miejsca i osoby."

Grupa spotyka się w pomieszczeniach SDK Nowe Miasto, w poniedziałki w godz. 9.00-11.00.

Mile widziani nowi uczestnicy - są jeszcze wolne miejsca!

16 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Klubie "Pod Palmą".