O Nas

Uchwały Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW-UR z 11.06.2024.

Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW-UR w dniu 11 czerwca 2024 r. przyjęło następujące Uchwały:

- Nr 1 - uzupełnienie składu zarządu o koleżanki: Joannę Augustynowicz-Tokarską, Ewę NowakDorotę Szpunar-Eckhardt;

- Nr 2 - podniesienie rocznej składki słuchacza do 120 zł od roku akad.2024/2025 i wpisowego do 30 zł oraz wniosło o płatność jednorazową;

- Nr 3 - zgłoszenie do Rzeszowskiej Rady Seniorów kadencji 2024-2028 jako kandydata UTW-UR kol.Doroty Szpunar-Eckhardt;

- Nr 4 - przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023/2024,

          - przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z roku 2023/2024,

          - udzielenie absolutorium Zarządowi UTW-UR za rok akad.2023/2024.

wstecz