O Nas

Sprawozdanie z wykładów II sem. 2023/2024.

Sprawozdanie członka Zarządu UTW-UR - koordynatorki wykładów i seminariów – Ewy  Walickiej Bereś,

w II semestrze roku akademickim 2023/2024

Harmonogram zaplanowanych wykładów w semestrze letnim  został zrealizowany. Odbywały się one w każdy wtorek o godzinie 17.00 w dużej auli budynku A1. Poprzedzone były   przedstawieniem prelegenta; jego osiągnięć naukowych oraz tematu wykładu. Zapowiedzi wykładów, były  przekazywane  Ewie Wójcik koordynatorce strony internetowej UTW-UR.  Problemy, które w trakcie semestru wystąpiły z przyczyn losowych,  były rozwiązywane wspólnie na linii prelegent-koordynatorka wykładów i na bieżąco przekazywane Zarządowi oraz słuchaczom, poprzez stronę internetową UTW-UR.  Łącznie w semestrze letnim odbyło się 16  wykładów.

Harmonogram wykładów w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24

 1. 06.02.2024 –„Historia tańców narodowych. Pokaz tańca” mgr Romuald Kalinowski

Obecność słuchaczy: 62 osoby

 1. 13.02.2024 - „Stereotypy i uprzedzenia. Mechanizmy powstawania i sposoby przeciwdziałania" - dr Tomasz Gosztyła

Obecność słuchaczy: 58 osób

 1. 20.02.2024 - „Wybrane koncepcje pedagogiczne a wychowanie we współczesnej rodzinie - założenia, możliwości i ograniczenia; dr Ewa Tłuczek-Tadla

Obecność słuchaczy: 39 osób

 1. 27.02.2024 - „Lęk – jego ciemne i jasne strony; dr Danuta Ochojska

Obecność słuchaczy: 60 osób

 1. 12.03.2024 – „Jak media wpływają na nasze życie” - mgr Rafał Podsobiński

Obecność słuchaczy: 48 osób

 1. 19.03.2024 – „Fake newsy pod kontrolą – czym są i jak z nimi walczyć”- mgr Kamil Skrzypiec

Obecność słuchaczy: 50 osób

 1. 26.03.2024Social media a kultura i sztuka” - mgr Rafał Podsobiński

Obecność słuchaczy: 34 osoby

 1. 09.04.2024 „Moc bierna, fikcja czy rzeczywistość” - dr inż Jacek Bartman

Obecność słuchaczy: 39 osób

 1. 16.04.2024Czy w Polsce można hodować kaktusy i palmy przez cały rok'' - dr inż. Tomasz Sekutowski

Obecność słuchaczy: 35 osób

 1. 23.04.2024 „Od informatyki klasycznej do informatyki kwantowej”- dr inż. Bogusław Twaróg

Obecność słuchaczy : 37 osób

 1. 30.04.2024Florystyka piękno natury eksponowane na wystawach i pokazach układania       kwiatów''- Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „SITO” - Elżbieta Kosydar

Obecność słuchaczy: 35 osób

 1. 07.05.2024 Piękno polskiej liryki wokalnej- prof. dr hab. Jacek Ścibor

Obecność słuchaczy: 37 osób

 1. 14.05.2024 Biografia Wisławy Szymborskiej”- dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR

Obecność słuchaczy: 265 osób

 1. 21.05. 2024 „Magia dźwięków – jak muzyka wpływa na człowieka” dr Katarzyna Sobas

Obecność słuchaczy: 40 osób

 1. 28.05.2024 „Wiedeń jako atrakcja turystyczna”- spacer multimedialny - dr Ewa Cwanek Florek

Obecność słuchaczy: 68 osób

 1. 04.06.2024 „Koń i owca w filharmonii czyli skąd się wzięły instrumenty smyczkowe" - dr Leszek Pelc

Obecność słuchaczy: 21 osób

Ewa Walicka-Bereś, członek Zarządu UTW-UR

 

 

 

wstecz