O Nas

Sprawozdanie członka zarzadu - Ewy Bożeny Wójcik.

Sprawozdanie członka Zarządu UTW-UR – Ewy Bożeny Wójcik

z  roku akad.2023/2024:

  1. Koordynowanie strony internetowej UTW-UR:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/utw

Strona wwwUTW prowadzona jest na serwerze Uniwersytetu Rzeszowskiego – w grudniu 2022 r. po wybraniu nowego operatora, zmieniły się procedury wprowadzania komunikatów na serwer UR, jednak w dalszym ciągu obowiązują przyjęte przez UR zasady, układ, grafika, czcionka zapisu i UTW-UR nie ma możliwości wprowadzać swoich.

Informacje na naszej stronie podawane są w 27 linkach – zakładkach odpowiadającym głównym kierunkom działalności UTW-UT: sekcjom i klubom.

 

Nazwa zakładki

ilość zamieszczonych

komunikatów:

31.01.     30.05.    razem

Informacje, ogłoszenia i komunikaty wszelkie

113          65            178

Regulamin, Kodeks

1              -                   1

O nas

34            30              64

Wykłady ogólne

17            16              33

Wykłady, seminaria, prezentacje, publikacje do samodzielnego studiowania

23            13              36

Plan zajęć

2                2                4 

Galeria

22            13              35

Twórczość

3                3                6

Chór

21              3              24

Dyskusyjny Klub Książki

13            10              23

Klub filmu i teatru

24            15              39

Klub fotografii

12            11              23

Klub malarstwa

24            11              35

Klub melomana

9               6               15

Klub pasjonatów

18           14               32

Klub tańca

2               1                 3

Sekcja języków obcych

8               5               13

Sekcja komputerowa

7               7               14

Sekcja rekreacji sportowo-turystycznej

32           19               51

Klub Seniora 80+

10           20               30

Kontakty

4               3                 7

SP UTW

51             4               55

Realizowane projekty

49             2               51

Erasmus+

6               6               12

Razem:

505     279          784

 

  1. W ramach Zarządu jako sekretarz:

Opracowałam na podstawie informacji docierających na stronę wwwUTW:

- Kalendarium wydarzeń 2023/2024 (w załączeniu);

- Plan zajęć sekcji, klubów i grup zajęciowych w X. i jego aktualizację;

- 11 + 18 = 29 komunikatów-prezentacji do przedstawienia przed wykładami;

- Informator UTW-UR i procedury zapisania się.

Wprowadzałam Sprawozdanie SP UTW do generatora NIW

Wklejałam do Kroniki materiały i zdjęcia grudzień-styczeń.

Pisałam:

- ProtokołyUchwałami7 + 8 = 15 posiedzeń zarządu i zebrań organizacyjnych;

- relacje z wydarzeń – 4;

- listy gratulacyjne, życzenia, podziękowania, kondolencje:13 +21 = 34.

Pełniłam dyżur:

- przy zapisach na nowy rok akad. – 1 raz;

- w recepcji DOD UTW i 3 wydarzeniach podsumowujących projekty oraz na uroczystości 40-lecia – w sumie 5 razy.

Redakcja Biuletynu Nr 23-24 UTW – Aneksu 2019-2023 do Monografii UTW-UR:

- wstępne propozycje zawartości,

- opracowanie układu i spis treści,

- opracowanie Kalendarium 2019-2023,

- wstępna adiustacji i korekta tekstów przed drukiem,

- współpraca z wydawnictwem,

- podpisanie umów z autorami tekstów i zdjęć,

- zatwierdzenie okładki,

- uzgodnienie terminu druku w drukarni,

- korekta układu i tekstu po „złamaniu” – 3-krotnie,

- korekta wydruku próbnego i zatwierdzenie do druku,

- odbiór publikacji z drukarni.

Opracowałam wstępny projekt wniosku grantowego „Seniorzy aktywni razem”:

- przeprowadziłam rekrutację do projektu – zrobiłam listy uczestników;

- zorganizowałam wyjazd do PCN Łukasiewicz: 3 warsztaty i zwiedzanie interaktywnej

  ekspozycji oraz wędrówkę ścieżką przyrodnicza w rezerwacie Bór, wraz z logistyką:

  transport, posiłek, ubezpieczenie;

- koordynowałam zadania;

- przygotowałam 40 certyfikatów: tekst i druk;

- umieściłam na stronie internetowej 9 komunikatów;

- sporządziłam sprawozdanie merytoryczne wraz z załącznikami: listami i dokumentami

  potwierdzającymi realizację;

- brałam udział w szkoleniu nt. sprawozdań z projektów Miasta;

- wprowadziłam sprawozdanie do generatora eNGO Miasta Rzeszowa.

Opracowałam i wprowadziłam do generatora UM Sprawozdanie projektu SP UTW „Seniorze! Bądź aktywnym mieszkańcem swojego miasta” oraz 2 Wnioski SP UTW.

Byłam członkiem zespołu organizacyjnego jubileuszu 40-lecia UTW-UR:

- opracowałam wstępne propozycje do obchodów;

- odpowiadałam za wydanie   Biuletynu Nr 23-24 UTW – Aneksu 2019-2023”;

- spakowałam upominki i biuletyny do okolicznościowych toreb – ok. 300 szt.;

- rozplanowałam pracę recepcji, przygotowałam lisy uczestników, przetransportowałam upominki, dyżurowałam i koordynowałam pracę recepcji.

 

Ewa Wójcik

Członek Zarządu UTW-UR

Rzeszów, dn. 30.05.2024 r.

 

wstecz