O Nas

Sprawozdania na koniec roku akad.2023/2024.

Zarząd UTW-UR przypomina:

Kierownicy klubów i grup zajęciowych zobligowani są do przekazania koordynatorom sekcji informacji: ilość uczestników zajęć, frekwencja na zajęciach, ilość odbytych zajęć, realizowana tematyka, wnioski.

Koordynatorzy sekcji zebrany i opracowany materiał prześlą do biura UTW-UR do 4.06. br.

wstecz