O Nas

Podsumowanie II sem. i roku akad.2023/2024 UTW-UR.

Prezentacja Prezes UTW-UR przedstawiona na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy 11.06.2024 oraz sprawozdania złożone przez koordynatorów sekcji i kierowników klubów i grup zajęciowych, a także Aneks 2019-2023 do Monografii UTW-UR 2002-2018 - Biuletyn UTW Nr 23-24.

wstecz