O Nas

Ogólne Zebranie Słuchaczy w połączeniu z Zebraniem Liderów i uroczystym zakończeniem roku akad.2023/2024 UTW-UR.

11 czerwca 2024 r. /wtorek/ godz. 17.00 - aula główna bud. A-1 UR.

Porządek Zebrania:

-   Powitanie  - prezes Danuta Kamieniecka–Przywara.

-   Występ Chóru UTW-UR „Cantilena”.

-   Wręczenie dyplomów dla wieloletnich liderów oraz pilnych słuchaczy wykładów.

-   Sprawozdanie Zarządu za rok akad.2023/2024 - prezes Danuta Kamieniecka–Przywara.

-   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wniosek o absolutorium dla Zarządu, głosowanie.

-   Wnioski - Uchwały Zarządu UTW-UR o zatwierdzenie przez Ogólne Zebranie Słuchaczy:

  1. Uzupełnienie składu Zarządu o osoby: Joanna Augustynowicz–Tokarska, Dorota Szpunar–Eckhardt, Ewa Nowak.
  2. Podniesienie wysokości wpisowego i składki rocznej słuchacza.

-   Prezentacja „Co zyskali słuchacze uczestnicząc w projektach SP UTW” - prezes Maria Suchy.

-   Występ grupy teatralnej „Słowo za Słowo”.

 

Danuta Kamieniecka-Przywara, Prezes UTW-UR

wstecz