O Nas

Komunikat Zarządu UTW-UR.

Zarząd UTW-UR informuje, iż z dniem 7 maja 2024 r. funkcję Prezes UTW-UR powierzył dotychczasowej wiceprezes kol. Danucie Kamienieckiej-Przywara - Uchwała Nr 1/7.05.2024; obecnie zarząd działa w składzie 12 osób.

wstecz