Seniorzy w akcji: Rze_kreacja

20.06.2012r. Seniorzy w akcji: Rze_kreacja – animowanie kulturalne. Zakończyła się realizacja projektu, którego zwieńczeniem jest wydanie gazety Rze_kreacja, która była prezentowana podczas Podkarpackiego Forum UTW i trafiła do rąk wszystkich uczestników, a także urzędów i instytucji związanych z kulturą w Rzeszowie. Można ją także czytać w formie elektronicznej pod adresem: http://redakcja.man.media.pl/paper/preview/rzekreacja/12/5/1 Życzymy ciekawej lektury na wakacje!

26.06.2012r.

Zapraszamy do lektury gazety: Rze_kreacja

więcej...

22.05.2012.

Finalizujemy projekt: Rze_kreacja – animowanie kulturalne

W roku akademickim 2011/2012 Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie Przyjaciół UTW w Rzeszowie uczestniczyło w programie Seniorzy w akcji – wspierającym działania osób starszych na rzecz otoczenia i promującym współpracę międzypokoleniową, którego organizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt pomysłu doktorantki UR Ewy Oleszczuk opracowany wspólnie z Ewą Wójcik z UTW pod tytułem: Rze_kreacja - animowanie kulturalne przeszedł pomyślnie 3-etapowe eliminacje, na które wpłynęło ponad 400 listów motywacyjnych i wraz z 37 innymi projektami otrzymał grant finansowy na realizację.Celem tego projektu jest uruchamianie i rozwijanie inicjatyw opartych na współpracy międzypokoleniowej, angażowanie ludzi starszych do działania na rzecz otoczenia, wypracowanie nowych form działania w zakresie kultury, zgodnych z oczekiwaniami starszych i młodszych mieszkańców Rzeszowa, sprowokowanie ambitnych wydarzeń kulturalnych, zasygnalizowanie potrzeby stworzenia miejsc, gdzie byłaby możliwa aktywność kulturalna ludzi dojrzałych, zwrócenie uwagi na stronę informacyjną o wydarzeniach kulturalnych.

W tym celu powstała redakcja składająca się z seniorów – słuchacze UTW i młodzieży – uczniowie gimnazjum z ZSS Nr 2. Członkowie redakcji zostali przeszkoleni na warsztatach: integracyjnych, z komunikacji, dziennikarskich, fotograficznych, informatycznych, z elementów performance, creative writing; brali udział w wykładach: ze sztuki w przestrzeni miasta, o nowoczesnych formach kultury, o roli informacji w życiu seniora i funkcji kultury. Redakcja zbadała potrzeby mieszkańców – m.in. poprzez happeningi: Pytania na sznurku, Bombka kultury – wypowiedziało się ok. 200 osób podając swoje propozycje miejsc, wydarzeń, imprez kulturalno – rekreacyjnych, których brakuje w Rzeszowie, np.: więcej koncertów w plenerze, tańsze bilety na atrakcje kulturalne, aquapark, kryte lodowisko, częstsze seanse w DKF z ciekawszym repertuarem, operetka, kino w plenerze, kawiarnia literacka z cenami dla emerytów, kryta wrotkarnia, skatepark, dyskoteka na rynku, wystawy sztuki współczesnej młodych miejscowych twórców, koncerty zagranicznych gwiazd, paintball, kręgielnia, domy kultury dla dorosłych, ogólnodostępne sale taneczne, miejsca szkoleni i opieki dziennej dla psów, miejsce na pikniki rodzinne. I właśnie niektóre z tych propozycji jako fikcyjny materiał wykreowane zostały w artykułach redakcyjnych prezentowanych w gazecie: Rze_kreacja, opracowanej w programie edytorskim Qmam, z którym też zapoznali się uczestnicy warsztatów.

Jest to propozycja pokazująca, czego oczekują mieszkańcy reprezentujący różne grupy wiekowe, jak również, że te oczekiwania są możliwe do zrealizowania.

Chcemy tą Gazetą – niezwykłą, bo daleką od faktów i klasycznej dziennikarskiej rzetelności, która oficjalnie została zaprezentowana podczas Forum Podkarpackich UTW, (jest dostępna także w wersji elektronicznej), trafić do władz miasta, instytucji i placówek kulturalnych, podpowiedzieć jakich projektów i inicjatyw brakuje, by animować kreatywne działania w tym kierunku, zarysować potrzebę rozwoju rzeszowskiej kultury. Mamy nadzieje, że jest to również propozycja dla samych zainteresowanych – mieszkańców miasta z różnych grup wiekowych, jak realizować pomysł, czyli zaczątek bazy potencjalnych działań osób starszych w przestrzeni miasta. Od pomysłu do działania tylko krok, a więc zachęcamy do akcji!

Oficjalna prezentacja gazety Rze_kreacja odbędzie się 24 maja 2012 r. podczas Forum Podkarpackich UTW w Instytucie Muzyki UR w Rzeszowie godz. 10.00, gdzie również odbędzie się podsumowujący projekt happening. Zapraszamy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i kreatywność, a Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół UTW i Zarządowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 za umożliwienie realizacji i okazaną pomoc.

Ewa Wójcik i Ewa Oleszczuk
animatorki projektu.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

1.09.2011.

Seniorzy w akcji: Rze_kreacja - anomowanie kulturalne
zapraszamy do udziału w projekcie UTW i SP UTW.

więcej ...

 

 

23.11.2011.

Rze_kreacja - animowanie kulturalne

Ruszyły już warsztay dziennikarskie! Uczymy sie profesjonalnego podejścia do redagowania gazety. Zaczynamy od rzeczy podstawowych, czyli określanie profilu pisma, wybór tematyki artykułów zgodny z profilem, formułowanie tytułu i podtytułu. Aktywnością i kreatywnością wyróżnia się młodzieżowa część zespołu.

A staramy się być grupą współdziałającą, gdzie każdy umie podejmować zadania zgodnie ze swoimi predyspozycjami i brać za ich realizację odpowiedzialność.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku

14.11.2011.

Rze_kreacja - animowanie kulturalne

Redakcja naszej gazety już działa! Do współpracy zaprosiliśmy Seniorów, m.in. podczas zebrania ogólnego UTW 11.X., gdzie to w czasie happeningu informowaliśmy i zachęcaliśmy słuchaczy UTW do udziału w projekcie oraz Młodzież klasy dziennikarskiej Zespołu Szkół Społecznych Nr 2, w której gościliśmy 7.IX. i w której pomieszczeniach odbywają się warsztaty. Spotykamy się w 16-osobowej grupie międzypokoleniowej w poniedziałki o godz. 13.30 w ZSS Nr 2.

Poznaliśmy się bliżej na warsztatach integracyjnych. Oswajając się z sobą, tworzyliśmy zasady dobrej grupy, którą ma być nasza redakcja oraz przyjęliśmy kontrakt zasad obowiązujących nas we wzajemnych relacjach. Z kolei na warsztatach z komunikacji uświadamialiśmy sobie, kiedy między uczestnikami dialogu dochodzi do porozumiena się, czyli dobrej komunikacji. Mówiliśmy o procesie przekazywania informacji, komunikacji jednostronnej i wielokierunkowej, poziomach komunikowania się, a w szczególności o aktywnym słuchaniu, które służy dobrej rozmowie. Uczyliśmy się parafrazowania, klaryfikacji, asertywności oraz omijania barier w komunikowaniu się.

Kolejne spotkania to już warsztaty dziennikarskie. Redakcja nadal jest otwarta na ludzi kreatywnych, lubiących nowe wyzwania i chcących swoje predyspozycje dziennikarskie, pisarskie, reporterskie, redakcyjne, organizacyjne lub artystyczne wykorzystać w projekcie.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku