Sekcja Komputerowa

18.06.2012.

Sprawozdanie z  zajęć w roku akad. 2011/2012

 

    Informacja o działalności sekcji komputerowej w II semestrze 2011 /2012 W zajęciach uczestniczyło 12 grup z podziałem na : 5 grup dla początkujących liczących łącznie 69 słuchaczy 3 grupy dla średnio zaawansowanych liczących łącznie 30 słuchaczy 4 grupy dla zaawansowanych liczące łącznie 62 słuchaczy. Ogółem w edukacji komputerowej uczestniczyło 161 osób. Jest to mniej o 29 osób w porównaniu do końca I semestru. W II semestrze zmniejszyła się również ilość grup zajęciowych z  początkowych 15-tu do 13-tu, a ostatecznie do 12-tu co wynikało z  choroby jednego z wykładowców, a przede wszystkim ze zmniejszonego zainteresowania słuchaczy. Nastąpiła konieczność komasacji w grupach o  podobnym zaawansowaniu przekazywanej wiedzy. Do dalszego uczestnictwa w edukacji komputerowej zadeklarowało się łącznie 97 osób z 10 dotychczasowych grup. Pozostali tą decyzję podejmą na początku przyszłego roku akademickiego. Do dnia 30.05.2012. spośród 161 słuchaczy j.w. składkę obowiązkową za I semestr opłaciło 152 osoby, a w tym za oba semestry 136 osoby. Zajęcia poszczególnych grup odbywały się jak dotychczas raz w  tygodniu od poniedziałku do piątku na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego w salach Instytutów: Socjologii, Pedagogiki, Historii i  Matematyczno – Przyrodniczego. Szkolenia prowadzili pracownicy naukowi - informatycy uniwersytetcy. W kilku grupach występowały parotygodniowe przerwy w edukacji z powodu innych zajęć służbowych wykładowców. Rzeszów 30.05.2012. Andrzej Pondo 

Sekcja komputerowa w liczbach

więcej ...

 

Sekcja komputerowa w I sem. 2011/ 2012
koordynator – Andrzej Pondo

W zajęciach uczestniczy 13 grup z podziałem na:
6 grup dla początkujących liczących łącznie 96 słuchaczy,
4 grupy dla średnio zaawansowanych liczące łącznie 50 słuchaczy,
3 grupy dla zaawansowanych liczące łącznie 38 słuchaczy.

Ogółem w edukacji komputerowej uczestniczy 184 osoby.
Zajęcia poszczególnych grup odbywają się raz w tygodniu od poniedziałku do piątku na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego w salach Instytutów: Socjologii, Pedagogiki, Historii i Matematyczno-Przyrodniczego.
Szkolenia prowadzą pracownicy naukowi - informatycy Uniwersytetu.