Sekcja Języków Obcych

Sekcja języków obcych w roku akad. 2011/2012

Koordynatorem sekcji języków obcych była w tym roku akademickim kol. Bogusława Jurczak. Jest to najliczniejsza sekcja – 285 uczestników, która obejmuje 32 grupy zajęciowe z 6 języków na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia są prowadzone przez 11 wykładowców i lektorów, a wszystkie odbywają się w salach UR.

RODZAJ GRUPY

ILOŚĆ GRUP

OGÓŁEM SŁUCHACZY

ANGIELSKI

20: 3 zaaw. 12 śr.zaaw. 5 pocz.

190

NIEMIECKI

3: zaaw. śr.zaaw. pocz.

27

WŁOSKI

4: zaaw. śr.zaaw. pocz.

36

HISZPAŃSKI

2: śr.zaaw. pocz.

16

FRANCUSKI

2: śr.zaaw. pocz.

12

ESPERANTO

1: śr.zaaw.

4

RAZEM

32

285


Uniwersytet Trzeciego Wieku