Klub Melomana

18.06.2012.   Uczestnictwo w  koncertach Filharmonii Podkarpackiej:   1. Semestr I: Od 30.09.2011 r. do 31.12.2012 r. odbyło się 13 koncertów, w  których uczestniczyło łącznie 622 osoby – zakupiono bilety za kwotę 8080 zł. 2. Semestr II: Od 1.01. 2012 r. do 11.05.2012 r. odbyło się 27 koncertów , w  których uczestniczyło łącznie 1321 osób – zakupiono bilety za kwotę 21 260 zł. oraz w dniach 19-26.05.2012 r. odbyło się 9  koncertów 51 Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, w których uczestniczyło łącznie 370 osób- zakupiono bilety za kwotę 10 780 zł. Jeszcze odbędą się 2 koncerty w czerwcu, na które zakupione będzie ok. 55 biletów na orientacyjną kwotę 840 zł. Łącznie w roku akademickim 2011/2012 ( wraz z  dodatkowymi koncertami planowanymi w dniach 15.06 i 22.06. 2012 r.) na koncerty rozprowadzono wśród słuchaczy UTW: 2368 biletów na kwotę 40 960 zł. Koncerty cieszą się dużą frekwencją i  uznaniem. Dla porównania: w roku akademickim 2010/11 na koncerty dla słuchaczy UTW zakupiono: 1132 bilety na kwotę 19 875 zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się koncerty, w których występowali śpiewacy we fragmentach oper i  operetek. W tym roku znacznie też zwiększył się udział naszych słuchaczy w koncertach Festiwalu w Łańcucie. Na podstawie list wpłat Sporządziła: Zofia Gelleta 30.05.2012 r. 

17.04.2012.

Muzyczny Festiwal w Łańcucie:
wpłaty na zamówione bilety na koncerty będą przyjmowane
od dnia 17.04.2012. do dnia 25.04.2012.

przez Zofię Gelletę, tel. 601 290 193:
wtorki: 17 i 24. 04. przed wykładem od 16.20,
środy: 18 i 25. 04. w biurze UTW w  godz. 11.00 – 13.00.

Kasa Filharmonii nie będzie przyjmowała zwrotów biletów w przypadku rezygnacji z  koncertu!

 

4.04.2012.

19–26 maja Muzyczny Festiwal w Łańcucie
repertuar

więcej ...

 

10.02.2012.

Klub melomana informuje:
ze względu na konieczne rezerwacje dla ważnych instytucji
Filharmonia Podkarpacka odmówiła sprzedaży biletów dla UTW na koncert w  dniu
24 lutego 2012 r. – “Przestrzeń obrazu i dźwięku”.
W imieniu Biura Koncertowego Filharmonii przepraszamy naszych melomanów.
Osoby, które dokonały wpłat, proszone są o odbiór pieniędzy lub zadeklarowanie wpłaty na inny zarezerwowany koncert.
Zofia Gelleta, tel. 601 290 193

 

23.01.2012.

Klub melomana informuje:

Zgodnie z porozumieniem z Filharmonią Podkarpacką zakupu promocyjnych biletów (tylko zbiorowych) może dokonywać jedynie osoba wyznaczona przez UTW- t.j. Zofia Gelleta.
Sprzedaży indywidualnych biletów dla słuchaczy UTW ani kasa ani Biuro Koncertowe Filharmonii nie prowadzi .

Ponadto informujemy, że na zakup biletów zbiorowych mamy uzgodniony limit ilościowy , więc nie ma możliwości otrzymania dowolnej liczby biletów. Prosimy zatem słuchaczy o niepowoływanie się w kasie Filharmonii na członkostwo w UTW i zaprzestanie dokonywania prób zakupu biletów po cenach promocyjnych. Kasa sprzedaje dla osób indywidualnych tylko bilety normalne i  ulgowe (przysługują również emerytom).

 

13.01.2012.

Ważne! Klub melomana informuje:
nastąpiła zmiana terminu koncertu „Gala Baletowa” w Filharmonii Podkarpackiej.
Koncert odbędzie się w dniu 03.02.2012r. - piątek, godz.19-ta - zamiast 20.01.2012r.
Zakupione bilety z datą 20.01.2012r. będą ważne na dzień 03.02.2012r.
Proszę zgłaszać się po odbiór zamówionych biletów.
Zapisy i wpłaty przyjmuje: Zofia Gelleta, tel. 601 290 193

28.11.2011.

 

Klub melomana podaje repertuar Filharmonii Podkarpackiej:
grudzień 2011 – czerwiec 2012

więcej ...

 

15.11.2011.

Klub melomana przypomina:

zapisy i wpłaty na koncerty oraz wydawanie zakupionych biletów odbywa się

przed wtorkowymi wykładami od godz. 16.20 przed aulą UR oraz w biurze UTW w środy od godz. 11 – 13.

Ważne! Wpłaty na zamówione bilety należy dokonywać w terminie co najmniej 16 dni przed koncertem. Brak terminowej wpłaty skutkować będzie wykreśleniem z listy na zakupione  bilety. Bilety nie odebrane w wyznaczonym terminie przepadają.

Przy zakupie biletów sprawdzane będą legitymacje członkowskie.

 

19.10.2011.

Klub melomana zaprasza i  prezentuje: