Grupa Pomocy Koleżeńskiej

18.06.2012. Informacja z  działalności w roku akad. 2011/2012

Sekcja liczy ok. 20 osób.W tym roku akademickim zorganizowano cztery spotkania w  biurze UTW i w klubie „Karton” na osiedlu Baranówka III.Sukcesem okazało się zorganizowanie pierwszego spotkania najstarszych słuchaczy UTW/80+. Mam również stały kontakt ze słuchaczami, mającymi problemy zdrowotne i życiowe, a których odwiedzam na ich życzenie w  domu bądź w szpitalu. Mam z tymi osobami stały kontakt telefoniczny.Praca w tej sekcji przynosi mi dużo osobistej satysfakcji i radości, mimo iż nie należy ona do łatwych (wiek, stan zdrowia słuchaczy).

Rzeszów, dn. 4.06. 2012 r. Mieczysława Kawecka

 

31.05.2012.

Bezpłatne badania: stóp, postawy ciała oraz równowagi
dla Słuchaczy UTW, którzy ukończyli 65 rok życia odbędą się
5 czerwca 2012 r. /wtorek/ w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w godz. 14.00 – 17.00.
W ciągu 2 tygodni każdy uczestnik otrzyma jego wynik wraz z opisem przygotowanym przez wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów – pracowników Instytutu Fizjoterapii UR.

więcej ...

 

SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
działalność w okresie 2011 – 2012 r.

więcej ...

 

16.02.2012.

Dzień Kobiet
Sekcja pomocy koleżeńskiej i chór Cantilena zapraszają na spotkanie z okazji Dnia Kobiet
w dniu 9 marca o godz. 11.30 w Osiedlowym Domu Kultury Karton na Baranówce III.

 

7.02.2012.

Prezentujemy zdjęcia z pierwszego w tym roku akademickim spotkania sekcji, które odbyło się jesienią w DK Karton.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

5.01.2012.

Sekcja pomocy koleżeńskiej zaprasza na zebranie,
które odbędzie się 26 stycznia 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00 w  biurze UTW.

 

15.11.2011.

Sekcja pomocy koleżeńskiej informuje:

spotkania Sekcji będą się odbywać w każdy drugi czwartek miesiącagodz. 11.00 w biurze UTW – kolejne: 8.12.2011 r.

Składki: 5 zł – zbierane będą przez koordynatorkę M.Kawecką przed wtorkowymi wykładami.

 

15.11.2011.

Porady Psychologa i Prawnika

bezpłatne porady dla słuchaczy UTW będą udzielane w  biurze UTW po uprzednim uzgodnieniu terminu z  sekretariatem UTW lub koordynatorem sekcji pomocy koleżeńskiej M.Kawecką t. 668 946 536.