Wernisaż Sekcji Plastycznej UTW - 08.03.2011 w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie