Podkarpackie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku 24.05.2012 r. w fotografii.