Kontakt

 

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8
35-959 Rzeszów
Budynek Biblioteki UR
e-mail: urdlaszkol@ur.edu.pl
tel. (17) 872 10 92

 

w zakresie funkcjonowania klasy akademickiej: 

dr Mateusz Mołoń
Pełnomocnik Rektora ds. Klasy Akademickiej 
e-mail: [email protected]