Skład Komisji Wyborczej

Skład osobowy Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
na kadencję 2023-2027

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

dr hab. Edyta Czop, prof. UR

dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR

 

Kolegium Nauk Medycznych

dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof.UR

dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

dr hab. Edmund Hajduk, prof. UR

dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR

 

Kolegium Nauk Społecznych

dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR

dr hab. Katarzyna Szara, prof. UR

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

wakat

Kolegium Nauk Humanistycznych

dr Paweł Świder

Kolegium Nauk Medycznych

wakat

Kolegium Nauk Przyrodniczych

dr Rajmund Stapiński

Kolegium Nauk Społecznych

mgr Renata Nowak

Studium Języków Obcych

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

wakat

stud. Oleksii Afanasiev

stud. Maciej Norek

stud. Dominik Półchłopek

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Justyna Zięba