Skład Komisji Wyborczej

 

Skład osobowy Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2020-2024

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

Kolegium Nauk Humanistycznych:

dr hab. Edyta Czop, prof. UR

dr hab. Anna Wal, prof. UR

 

 

Kolegium Nauk Medycznych:

dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof. UR

dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR

 

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych:

dr hab. Bartosz Piechowicz, prof. UR

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

 

 

Kolegium Nauk Społecznych:

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

dr hab. Małgorzata Stec, prof. UR

 

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 

Kolegium Nauk Humanistycznych:

dr Krzysztof Uściłowski

 

Kolegium Nauk Medycznych:

dr Agata Rzeszutko-Bełzowska

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych:

dr inż. Joanna Kaszuba

 

Kolegium Nauk Społecznych:

dr Beata Gumienny

Studium Języków Obcych:

mgr Renata Nowak

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

mgr Tomasz Kasza

stud. Michał Koczera

stud. Wiktoria Bąk

stud. Wiktoria Wiśniowska

 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Justyna Zięba