Profesorowie i Profesorowie UR reprezentujący dyscypliny niepodlegające ewaluacji w UR