Skład Komisji Wyborczej

OGŁOSZENIE KWUR

 

SKŁAD KOMISJI WYBORCZEJ UR W KADENCJI 2016-2020 : 

 

Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich:

 1. Dr hab. Maria DROBA ( Wydział Biologiczno-Rolniczy)
 2. Dr hab. Anna BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ (Wydział Ekonomii)
 3. Dr hab. Urszula KOPEĆ (Wydział Filologiczny)
 4. Dr hab. Jacek CHUDZIAK (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
 5. Dr hab. Jan RUTOWSKI (Wydział Medyczny.)
 6. Dr hab. Maciej GALLAS (Wydział Muzyki)
 7. Dr hab. Grzegorz GRZYBEK (Wydział Pedagogiczny)
 8. Ks. Dr hab. Piotr STECZKOWSKI (Wydział Prawa i Administracji)
 9. Dr hab. Sabina GRABOWSKA (Wydział Socjologiczno-Historyczny)
 10. Prof. dr hab. Tadeusz BŁOŃSKI (Wydział Sztuki)
 11. Prof. dr hab. Wojciech CYNARSKI (Wydział Wychowania Fizycznego)
 12. Dr hab. Jacek ŻEBROWSKI (BIOT)

 

Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Svetlana MINCHEVA – KAMIŃSKA (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
 2. Dr Beata GUMIENNY (Wydział Pedagogiczny)
 3. Dr Konrad KĘDZIERSKI (Wydział Prawa i Administracji)
 4. Dr  Wojciech PASTERKIEWICZ (Wydział Socjologiczno-Historyczny)

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. Dr Mateusz HOŁOJUCH (Wydawnictwo)
 2. Inż. Andrzej PIEKARCZYK (Administracja Centralna)

 

Przedstawiciel doktorantów:

 • Mgr Tomasz KASZA

 

Przedstawiciele studentów:

 1. Katarzyna BUDZ (Wydział Wychowania Fizycznego)
 2. Ewelina HUTMAN (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
 3. Magdalena JAWOROWSKA (Wydział Ekonomii)
 4. Joanna PETRYSZYN (Wydział Muzyki)
 5. Karolina SROCZYK (Wydział Medyczny.)