Prof. dr hab. Marek Koziorowski - biogram

Koziorowski.jpg [96.82 KB]

Marek Jan Koziorowski (1950), lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ART w Olsztynie, dr hab. nauk weterynaryjnych, profesor nauk biologicznych, od 2011 roku profesor zwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor i współautor licznych publikacji z listy filadelfijskiej, kierownik grantów KBN.

Z Rzeszowem związany naukowo od 1997 roku. Organizator ośrodka naukowego w Weryni. Kierując Instytutem Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych wprowadził go do kategorii naukowej A. Przez trzy kadencje członek Komitetu Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, w 2016 roku wybrany na członka Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk. Zdobywca Lauru Naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2015.

Z Rzeszowem związany naukowo od 1997 roku. Organizator ośrodka naukowego w Weryni. Kierując Instytutem Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych wprowadził go do kategorii naukowej A. Przez trzy kadencje członek Komitetu Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, w 2016 roku wybrany na członka Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk. Zdobywca Lauru Naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2015.

Jego tematykę badawczą stanowi zmienność funkcji neurosekrecyjnej mózgu pod wpływem czynników środowiskowych. W świecie naukowym znany jako odkrywca zmiennej sezonowo produkcji tlenku węgla w oku pod wpływem światła i jego bezpośredniego transportu do mózgu z pominięciem krążenia ogólnego. Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową, między innymi z Uniwersytetem Yale w USA.