Dr hab. prof. UR Wojciech Walat - biogram

 

prof_Walat.jpg [17.18 KB]

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat (1963) ukończył studia na kierunku wychowanie techniczne w 1988 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie; pracę doktorską z zakresu pedagogiki obronił w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie w 1995 roku; natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalności: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna) uzyskał na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Rep. Czeska) w 2009 roku.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na teorii książki szkolnej oraz zasadach funkcjonowania systemów oświatowych, w tym zagadnieniach architektury szkoły.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 27 monografii oraz 50 podręczników szkolnych, zeszytów ćwiczeń i programów nauczania dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W latach 2005-2008 oraz 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, natomiast w kadencji 2012-2016 prorektora ds. studenckich i kształcenia. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).

Aktualnie pracuje na Wydziale Pedagogicznym, kierując Zakładem Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, natomiast na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kieruje Pracownią Lifelong Learning.