Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

 

     prof_Ślusarz.jpg [73.76 KB]  Grzegorz Ślusarz (urodzony w 1955 roku) prof. nadz. UR, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalności: polityka gospodarcza, gospodarka regionalna i lokalna. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1989 roku na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, zaś doktora habilitowanego w 2007 roku na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 1980 roku na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie AR w Krakowie, którą kontynuuje na tymże Wydziale, ale już Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2003-2008  prodziekan, a od 2008 do teraz pełni zaszczytną funkcję dziekana Wydział Ekonomii Uniwersytetu

Rzeszowskiego. Od 2007 roku, przez dwie kadencje, do 2015 roku wybierany był na Członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN. W latach 2011-2015 Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN oraz V-ce prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, a od 2014 roku Członek Rady Naukowej Statystyki przy Prezesie GUS. Autor ponad 120 artykułów naukowych, autor i współautor 6 książek , redaktor i współredaktor 16 monografii i prac zbiorowych. Za swoja działalność naukowa i organizacyjną był dziewięciokrotnie wyróżniany nagrodą JM Rektora (w tym sześciokrotnie nagrodą JM Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie). Był też wyróżniony zespołową nagrodą II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl badań dotyczących istotnych problemów rozwoju obszarów górskich. Organizator i współorganizator 12 konferencji naukowych, w tym 2 międzynarodowych oraz 2 kongresów. Wypromował ponad 200 dyplomantów. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz aktywizacji społeczności lokalnych w ramach projektów realizowanych we współpracy z samorządem terytorialnym (różnych szczebli) i prac nad strategiami gmin (praca w grupie ekspertów opracowujących strategie rozwoju lokalnego metodami uspołecznionymi). Prywatnie żonaty, ojciec trzech córek lubiący aktywnie spędzać wolny czas w kontakcie z przyrodą (rowery, kajaki,  nordic walking, a zimą narty), jak również grając w siatkówkę lub tenisa.