Uchwały

UCHWAŁA NR 27 Komisji Wyborczej UR z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wygaszenia mandatów do Senatu UR przedstawicielom Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, wybranym w 2012 roku.

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 26 Komisji Wyborczej UR z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rozwiązania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 25 Komisji Wyborczej UR z dnia 27.11.2013 r. W sprawie zmian w składzie Senatu UR

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 24 Komisji Wyborczej UR z dnia 27.11.2013r. W sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych do Senatu UR, których organizatorem zgodnie z pismem JM Rektora z 2 lipca 2013 r. była Komisja Wyborcza UR

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 23 Komisji Wyborczej UR z dnia 27 listopada 2013r. W sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących struktury Rad Wydziałów

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 22 Komisji Wyborczej UR z dnia 27.11.2013r. W sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych, których organizatorem zgodnie z pismem JM Rektora z 2 lipca 2013r. była Komisja Wyborcza UR.

więcej ...

 

Uchwała nr 20 Komisji Wyborczej UR z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie rozwiązania Wydziałowej Komisji Wyborczej Pozawydziałowego Instytutu Filozofii, w związku z realizacją zarządzenia Rektora UR nr 53/2013 oraz Uchwały Senatu UR
nr 101/03/2013 w sprawie włączenia Pozawydziałowego Instytutu Filozofii w strukturę Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

więcej ...

 

Uchwała nr 19 Komisji Wyborczej UR z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie wygaszenia czterech mandatów do Senatu UR, w związku z realizacją zarządzenia Rektora UR nr 53/2013 oraz Uchwały Senatu UR nr 101/03/2013 w sprawie włączenia Pozawydziałowego Instytutu Filozofii w strukturę Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

więcej ...

 

Uchwała nr 18 Komisji Wyborczej UR z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie wprowadzenia wzoru Mandatu Senatora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

więcej ...

 

Uchwała nr 17 Komisji Wyborczej UR z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie nowelizacji przepisów Regulaminu Wyborczego.

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 16 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23.07.2012 r.
w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych do Senatu UR, których organizatorem była Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 15 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia powtórnych wyborów dziekana, prodziekanów oraz przedstawicieli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego do Senatu z grupy pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 14 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwał Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego nr 9/2012, nr 10/2012 oraz nr 11/2012 w sprawie przeprowadzenia wyborów dziekana, prodziekanów oraz przedstawicieli Wydziału do Senatu z grupy pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 13 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 11 oraz uchwały nr 12 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 5 czerwca 2012 r.

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 12 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2012 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących podstawowych zasad  przebiegu wyborów w Uniwersytecie Rzeszowskim

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 11 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie  protestu wyborczego dr hab. Czesława Lewickiego, prof. nadzw. UR z Instytutu Pedagogiki

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 10 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2012-2016

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 9 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2012-2016

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 8 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie sprecyzowania terminów czynności wyborczych określonych w załączniku nr 1 do uchwały Senatu UR z dnia 23 lutego 2012 r. nr 371/02/2012 - Terminarz czynności wyborczych do organów jednoosobowych i kolegialnych na Uniwersytecie Rzeszowskim na kadencję 2012 -2016

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 7 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie wzorów mandatów elektora i senatora UR

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 6 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.03.2012 r.
w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych, których organizatorem była Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 5 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7.03.2012 r.
w sprawie doprecyzowania terminarza czynności wyborczych na Uniwersytecie Rzeszowskim

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 4 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7.03.2012 r.
w sprawie wzorów formularzy wyborczych

więcej ...

 

Uchwała nr 370/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 lutego 2012 r.
w sprawie Regulamin wyborczego doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Senatu UR, Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz do Kolegium Elektorów wydziału (instytutu pozawydziałowego)

 

Uchwała nr 369/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 r.
w sprawie Regulaminu wyborczego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senatu UR oraz do kolegium elektorów wydziału

 

 

Uchwała nr 351/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 r.
w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 350/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie

 

Uchwała nr 371/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 lutego 2012 r.
w sprawie Terminarza czynności wyborczych Uniwersytetu Rzeszowskiego  

więcej ...

 

Uchwała nr 372/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 lutego 2012 r.
w sprawie podziału miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego

więcej ...