Skład Komisji Wyborczej

SKŁAD KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
kadencja 2012-2016

1. Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. prof. dr hab. Joanna KOSTECKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr hab. prof. UR Kazimierz KRUPA
  Wydział Ekonomii
 3. dr hab. prof. UR Roman MAGRYŚ
  Wydział Filologiczny
 4. Dr hab. prof. UR Czesław KIZOWSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. prof. dr hab. Andrzej KWOLEK
  Wydział Medyczny
 6. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 7. dr hab. prof. UR Renata ŚWIRGOŃ-SKOK
  Wydział Prawa i Administracji
 8. Dr hab. prof. UR Paweł GRATA - przewodniczący
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Dr hab. prof. UR Tadeusz BŁOŃSKI
  Wydział Sztuki
 10. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI - zastępca przewodniczącego
  Wydział Wychowania Fizycznego
 11. dr hab. prof. UR Łukasz ŁUCZAJ
  Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
 12. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii

2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Paweł JAKUBCZYK
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 2. dr Bożena STASIOWSKA-CHROBAK
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 3. Dr Marcin JACHYM
  Wydział Sztuki
 4. mgr Agata RZESZUTKO-POLAK
  Wydział Wychowania Fizycznego

3. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr Barbara KAWA
 2. Inż. Andrzej PIEKARCZYK – sekretarz

4. Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 1. Mgr Monika PUCHALSKA
 2. Damian BERNACH
 3. Konrad KUĆ
 4. Mateusz SKIBA
 5. Piotr WASYLIK
 6. Kamil CZELUŚNIAK