Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej UR

Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej UR

Na 15 grudnia br. rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz, jako przewodniczący Senatu UR, zwołał pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej, podczas którego wręczył akty powołania osobom wybranym przez Senat uczelni.

Członkami Komisji Wyborczej są:

 1. przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych – 12 osób,
 2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 4 osoby,
 3. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 2 osoby,
 4. przedstawiciele studentów i doktorantów – 6 osób.

1. Przedstawiciele profesorów i  doktorów habilitowanych:

 1. Prof. dr hab. Roman RESZEL
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr hab. prof. UR Kazimierz KRUPA
  Wydział Ekonomii
 3. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 4. Dr hab. prof. UR Czesław KIZOWSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej SKRĘT
  Wydział Medyczny
 6. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 7. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 8. Dr hab. prof. UR Paweł GRATA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Dr hab. prof. UR Tadeusz BŁOŃSKI
  Wydział Sztuki
 10. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 11. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
  Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
 12. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii

2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Paweł JAKUBCZYK
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 2. Dr Anna BATIUK
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 3. Dr Marcin JACHYM
  Wydział Sztuki
 4. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego

3. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr Barbara KAWA
  Wydział Sztuki
 2. Inż. Andrzej PIEKARCZYK

4. Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 1. Mgr Monika PUCHALSKA
 2. Damian BERNACH
 3. Konrad KUĆ
 4. Mateusz SKIBA
 5. Piotr WASYLIK
 6. Kamil CZELUŚNIAK

Podczas pierwszego spotkania członkowie Komisji Wyborczej UR (w głosowaniu tajnym) wybrali na przewodniczącego dra hab. prof. UR Zenona Ożoga, na jego zastępcę dr hab. prof. UR Monikę Klejnowską, a na sekretarza komisji inż. Andrzeja Piekarczyka. Osoby te działać będą w  Prezydium Komisji Wyborczej UR, której kadencja trwa cztery lata (2012 – 2016).