Komisja Wyborcza Doktorantów

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

 

UCHWAŁA NR 7 Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2012 roku
STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA WYBORCZEGO DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO /WYBÓR PRZEDSTAWICIELA DOKTORANTÓW DO SENATU/

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 6 Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 2 maja 2012 roku
STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA WYBORCZEGO DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO /WYBÓR ELEKTORA DO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU BIOLOGICZNO-ROLNICZEGO/

 

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 5 Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 kwietnia 2012 roku
STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA WYBORCZEGO DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO /WYBÓR ELEKTORA DO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNI-HISTORYCZNEGO/

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 4 Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku
STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA WYBORCZEGO DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO /WYBÓR ELEKTORA DO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO/

więcej ...

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
/ DOTYCZY DOKTORANTÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO /

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, realizując postanowienie zawarte  w § 28 Regulaminu Wyborczego Doktorantów UR informuje doktorantów Wydziału Filologicznego, że w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godzinie 18,30 w Sali 227 Wydziału Socjologiczno - Historycznego odbędzie się zebranie wyborcze , którego celem jest wybór jednego elektora do Kolegium Elektorów Wydziału Socjologiczno – Historycznego.

W sytuacji braku wymaganego kworum w podanym terminie możliwe będzie odbycie zebrania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 22 Regulaminu Wyborczego Doktorantów UR.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczestnikom studiów III stopnia na Wydziale Socjologiczno – Historycznym.
Przewodniczący

Komisji Wyborczej Doktorantów UR
mgr Stanisław Tabasz

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
/ DOTYCZY DOKTORANTÓW WYDZIAŁU BIOLOGICZNO-ROLNICZEGO /

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, realizując postanowienie zawarte  w § 28 Regulaminu Wyborczego Doktorantów UR informuje doktorantów Wydziału Biologiczno-Rolniczego, że w dniu 28 kwietnia 2012 r. o  godzinie 10:30 w sali nr 13 budynku D3 na Zalesiu odbędzie się zebranie wyborcze, którego celem jest wybór jednego elektora do Kolegium Elektorów Wydziału Biologiczno-Rolniczego.

W sytuacji braku wymaganego kworum w podanym terminie możliwe będzie odbycie zebrania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 22 Regulaminu Wyborczego Doktorantów UR.

Czynne i  bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczestnikom studiów III stopnia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Doktorantów UR
  mgr Stanisław Tabasz

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
/ DOTYCZY DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO /

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, realizując postanowienie zawarte  w § 28 Regulaminu Wyborczego Doktorantów UR informuje doktorantów Wydziału Filologicznego, że w dniu 14 kwietnia 2012 r. o godzinie 12,00 w Sali Rady Wydziału Filologicznego odbędzie się zebranie wyborcze , którego celem jest wybór jednego elektora do Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego.

W sytuacji braku wymaganego kworum w podanym terminie możliwe będzie odbycie zebrania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 22 Regulaminu Wyborczego Doktorantów UR.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczestnikom studiów III stopnia na Wydziale Filologicznym.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Doktorantów UR
  mgr Stanisław Tabasz

 

UCHWAŁA NR 3 Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2012r.
STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA WYBOREGO DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO /WYBÓR PRZEDSTAWICIELA DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UR/

więcej ...

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgodnie z §49 pkt 5 Statutu i §14 pkt 7 Regulaminu Wyborczego zaprasza wszystkich doktorantów Uczelni ( stanowiących osobny okręg wyborczy) na ZEBRANIE WYBORCZE, które odbędzie się w dniu 25 marca b.r. o godzinie 12,00 w Sali Senatu UR, w budynku Rektoratu, przy ul Rejtana 16 C w Rzeszowie. Dla tego okręgu wyborczego przypada do obsadzenia jeden mandat do Kolegium Elektorów UR. W sytuacji braku wymaganego kworum w  podanym terminie, możliwe jest odbycie zebrania zgodnie z §8 p. 3  Regulaminu Wyborczego. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczestnikom studiów III stopnia, na wszystkich kierunkach w  Uczelni.

UCHWAŁA NR 2 Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 marca 2012r.
TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

więcej ...

 

UCHWAŁA NR 1 Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 marca 2012r.
Ukonstytuowanie Prezydium Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

więcej ...