Zamiejscowy Wydział Biotechnologii

INFORMACJA

 

W dniu 12.06.2008 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii:

  • Dziekanem został: Pan dr hab. prof. UR Marek Koziorowski
  • Prodziekanem został: Pan dr hab. prof. UR Stanisław Sadło
  • Przedstawicielem do Senatu UR został: Pan dr hab. prof. UR Stanisław Sadło

Wydziałowa Komisja Wyborcza

OGOŁSZENIE WYBORCZE:

Zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów i wybory Dziekania i Prodziekanów Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii oraz przedstawicieli Wydziału do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się 12 czerwca 2008r. o godz. 11.00 w Pałacu.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Piotr Widłak

 

Do wiadomości Społeczności Akademickiej

Kandydatami na stanowisko Dziekana Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii zostali:

1. Dr hab. Marek Koziorowski, prof. UR
2. Prof. dr hab. Barbara Rejduch
3. Dr hab. Igor Zubrzycki, prof. UR

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
prof. dr hab. Piotr Widłak

 

W dniu 10 kwietnia 2008 r. odbyły się zebrania wyborcze mające na celu wyłonienie przedstawicieli pracowników Wydziału w Wydziałowym Kolegium Elektorów. Przedstawicielami nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego zostali:

1. mgr inż. Kowal Ewelina
2. mgr Skrzypa Marzena
3. lek. wet. Tabęcka-Łonczyńska Anna

Przedstawicielem pracowników nie będących nauczycielami akademickimi został:

1. mgr Lenart Zbigniew

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
prof. dr hab. Piotr Widłak

 

Uchwała nr 3
Komisji Wyborczej Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego, z dnia 10 kwietnia 2008 r.

 

 

W dniu 13 marca 2008 r. na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii UR, odbyły się zebrania wyborcze mające na celu wybór przedstawicieli Wydziału do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W grupie profesorów i nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego przedstawicielami Wydziału w Kolegium Elektorów Uniwersytetu zostali:

1. prof. dr hab. Lucyna Kątska-Książkiewicz
2. prof. dr hab. Barbara Rejduch
3. dr hab. prof. UR Jacek Żebrowski

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich przedstawicielem Wydziału w Kolegium Elektorów Uniwersytetu została:

1. mgr Maria Romerowicz

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
prof. dr hab. Piotr Widłak

 

Uchwała nr 2
Komisji Wyborczej Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego, z dnia 28 marca 2008 r.

 

 

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii:

  • prof. dr hab. Piotr Widłak - przedstawiciel samodzielnych pracowników akademickich, przewodniczący Komisji,
  • mgr Agnieszka Sajdak - przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich, zastępca przewodniczącego Komisji,
  • mgr Daniel Broda - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich,
  • mgr Aleksandra Niewiadomska-Stagraczyńska - przedstawicielka pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
  • Ewelina Rykała - przedstawicielka studentów i doktorantów.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
prof. dr hab. Piotr Widłak