Wydział Wychowania Fizycznego

W dniu 31.01.2008r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie:

  • Dr hab. prof. UR Stanisław Zaborniak - przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowych
  • Dr Agnieszka Mirkiewicz - przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich
  • Mgr Krzysztof Aftaruk - przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich