Wydział Prawa

Na podstawie § 34 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2008r. zwołuję zebrania wyborcze dla dwóch grup wyborców z Wydziału Prawa UR:

  1. Samodzielnych pracowników nauki ( profesorów i doktorów habilitowanych) w dniu 07 marca 2008r. - tj. w piątek o godzinie 11.00 w Sali Rady Wydziału Prawa;
  2. Pozostałych nauczycieli akademickich w dniu 07 marca 2008r. - tj. w piątek o godzinie 11.30 w sali nr 13, w budynku Wydziału Prawa przy ul. Grunwaldzkiej 13

w celu wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów UR.

Proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Ks. dr Piotr Steczkowski

 

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa w dniu 20 lutego 2008r. została powołana Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:

  • dr hab. prof. UR Władysław Masiarz
  • ks. dr Piotr Steczkowski
  • mgr Izabela Trojnar
  • mgr Elżbieta Harasymowicz
  • stud. Aleksandra Szuba