Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

W dniu 17 kwietnia 2008 r. Kolegium Elektorów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego wybrało kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału w osobie
prof. UR dr hab. Mieczysława Radochońskiego.
Prof. M. Radochoński w terminie zgodnym z przepisami, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie.

  • Otwarte zebranie z kandydatem na Dziekana odbędzie się w dniu 8 maja 2008 r. o godz. 1300 w Sali nr 3 przy ul. ks. J. Jałowego, na którą zapraszam całą społeczność Wydziału.
  • Wybory Dziekana odbędą się w dniu 15 maja 2008 r. o godz. 1300, na które zapraszam wszystkich Elektorów.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. prof. UR Cz. Lewicki

 

Rzeszów, 11 marca 2008 r.

Obwieszczenie Wyborcze nr 2/2008

W dniach od 11 do 18 marca 2008 r. w Dziekanacie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w budynku przy ul. ks. J. Jałowego 24 (p.107), znajduje się urna wyborcza, do której wszyscy uprawnieni pracownicy i  studenci Wydziału mogą zgłaszać kandydatów na Rektora (każdy może zgłosić dwie osoby).

Zgłoszenie kandydatury należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na oddzielnej liście.
Zgłoszenie jest anonimowe!

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Czesław Lewicki

 

W dniu 21 lutego 2008 r. Rada Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego dokonała wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej w następującym składzie:

  • dr hab. Czesław Lewicki - przedstawiciel samodzielnych pracowników nauki
  • dr Mirosław Dymon - przedstawiciel niesamodzielnych pracowników nauki
  • dr Jerzy Tomala - przedstawiciel niesamodzielnych pracowników nauki
  • inż. Danuta Kucharska -przedstawiciel prac. Wydziału nie będących nauczycielami ak.
  • Małgorzata Trybulec - przedstawiciel studentów